Wizz ᕽ≡

Wizz Mini Racer - 中板

$77.37

特色:

  • 中板以 4粒 M2.5 壓緊螺母固定機臂  
  • 適合 25.5x25.5mm 至 26.5x26.5mm AIO 飛控 和 16x16mm 飛塔。

重量:

  • 3g

包裝內容:

  • Wizz Mini Racer - 中板 (不包括壓緊螺母)

You may also like

Recently viewed